1.     Kimler Katılabilir

 

Programımıza bilişim sektöründe kariyer hedefleyen üniversite son sınıf öğrencileri, mezunlar ve bilişim sektöründe görev alan çalışanlar katılabilmektedir.

 

2.     Program İçeriği

 

2.1.        Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Eğitimi

Yazılım geliştirme uzmanı, belirli prensipler çerçevesinde yazılım sistemlerinin tasarımının yapılmasını ve devamlılığını sağlayan, gerektiğinde ilgili güncellemeleri yapan kişidir. Yazılım ürünleri, gün geçtikçe farklı alanlarda yoğun şekilde kullanılmaya başlandığı için organizasyonlarda bu eğitimde kazanılacak yetkinliklere sahip olan personel ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Eğitimimizde yazılım sektöründe kariyer hedefleyenlerin ve mevcutta çalışmalarına devam eden uzmanların sertifikalı profesyoneller olarak yetiştirilmesi ve organizasyonlara kazandırılması hedeflenmektedir. Kurumların da ihtiyaç duyduğu üzere yeni teknolojiler, yazılım dilleri, veri tabanı sistemleri, ortak kod geliştirme araçları ve genel yazılım geliştirme bilgilerine olan hâkimiyet düzeyinin geliştirilmesi için gerekli olan bilgi aktarımı bu eğitimde sağlanacaktır.  Ayrıca bu eğitim Microsoft Certified Solution Developer (MSCD) sertifikasyon sınavına hazırlık niteliğindedir.

2.2.        İş Analizi Uzmanlığı Eğitimi

İş analizi, dâhil olunan kurumun işlemlerini ve çalışma düzenini anlamak, paydaşlar arasında bağlantıyı sağlamak, kurum amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak çalışmaları gerçekleştirilmek için alınacak aktivitelerin bütünüdür. İş analizi, projelerde gereksinimlerin yönetilmesi ve karşılaşılan sorunlara etkin çözümlerin bulunmasını hedeflemektedir. Organizasyonda iş analizi uzmanı olarak yer alacak kişinin projelerin başarıya ulaşmasında aracı olması için eğitim sürecinde sağlanacak olan kurumun asıl ihtiyaçlarını ortaya çıkarabilme, analitik düşünebilme yetkinliklerine ve temel ilkeleri uygulayacak bilgiye sahip olması önem taşımaktadır. Aynı zamanda iş analizi uzmanının bilişim sektöründe çalışmalarını yürüten paydaşlarla iletişim kurabilecek düzeyde literatüre hakim olması da önemlidir. Ayrıca bu eğitim Certified Business Analysis Professional (CBAP) sertifikasyon sınavına hazırlık niteliğindedir.

2.3.        Yazılım Test Uzmanlığı Eğitimi

Yazılım test uzmanı mevcutta geliştirmeleri yapılan yazılım ürünlerinin çalışma sistemlerinde yaşanan sorunları manuel ya da otomatik yollarla tespit eden, yaşanan sorunların nedenlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek testler ile ilgili planları geliştiren ve yürüten kişidir.  Yazılım test uzmanı, test sürecinde hata belirleme programlarını aktif olarak kullanabilmeli ve hataları önem derecelerine göre sınıflandırabilmelidir. Bu eğitimde, belirtilen yetkinliklerin yanı sıra tespit edilen hataların türlerinin tanımlanabilmesi, değerlendirilmesi, yazılım geliştiriciler ile birlikte belirlenen hataları çözümlemek için çalışılabilmesi, test dokümantasyonunun sağlanabilmesi için gerekli bilgi aktarımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu eğitim International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Advanced Level sertifikasyon sınavına hazırlık niteliğindedir.

2.4.        Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi  

Siber güvenlik, tüm sektörlerde en önemli tehlikelerden biri haline gelmiş olup, kurumların önem verdiği ve yatırım yaptığı alanlardan biridir. Siber güvenlik uzmanından gerekli araç ve teknikleri kullanarak tehlikeleri tespit edebilmesi, belirlenen tehlikelere karşı gerekli önlemleri alabilmesi ve ilgili düzeltici çalışmaları gerçekleştirmesi beklenmektedir. Siber güvenlik uzmanlığı eğitiminde katılımcılara bilgi güvenlik yönetim süreçlerinin esasları, bu esaslar çerçevesinde bilişim teknolojilerinde saldırıların tespit edilebilmesi için gerekli araç ve tekniklerin uygulanışı, saldırıları önlemek için gerçekleştirilecek aktiviteler ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu eğitim Certified Ethical Hacker (CEH) ve Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikasyon sınavlarına hazırlık niteliğindedir.

2.5.        IT Proje Yöneticiliği Eğitimi

Teknoloji, günümüzde gerçekleştirilen projelerin çoğunda aktif olarak etkilerini göstermektedir. IT sektöründe görev alacak proje yöneticilerinden, projenin dinamiklerine hakim olacak şekilde hedeflere ulaşmak için ilgili planlamaların yapılması, raporlamaların ve kontrollerin sağlanması beklenmektedir. Bu aktiviteler gerçekleştirilirken öncelikli olarak sektör ile ilgili bilgilere ve yazılımın temel literatürüne hakim olmak gerekmektedir. Bu eğitim kapsamında katılımcılara hem proje yönetimi temellerine dair bilgi sahibi olabilmeleri için gerekli yönetim becerileri hem de IT sektöründe gerçekleştirilen bir projede hedef ve kapsamın belirlenmesi, kaynak, zaman, risk, değişiklik ve benzeri alanların yönetimiyle ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirilecektir.  Ayrıca bu eğitim Project Management Professional (PMP)® ve Certified Associate in Project Management (CAPM)® sertifikasyon sınavlarına hazırlık niteliğindedir.

3.   Eğitim Yeri

KAİD Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi Next Level Loft Ofis Kat:21 No:4/61, 06530 Çankaya/Ankara

 

4.   Eğitim Tarihleri

Eğitim Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süre
1 Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Eğitimi Şubat 2020 Nisan 2020 20 Gün
2 İş Analizi Uzmanlığı Eğitimi Mart 2020 Nisan 2020 5 Gün
3 Yazılım Test Uzmanlığı Eğitimi Mayıs 2020 Temmuz 2020 5 Gün
4 Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi Mart 2020 Haziran 2020 10 Gün
5 IT Proje Yöneticiliği Eğitimi Mayıs 2020 Ağustos 2020 10 Gün

 

Ayrıntılı eğitim tarihleri başvurusu kabul edilen adaylara ayrıca iletilecektir.

5.   Eğitim Kontenjanları

Eğitim Kontenjan
1 Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Eğitimi 15 Kişi
2 İş Analizi Uzmanlığı Eğitimi 15 Kişi
3 Yazılım Test Uzmanlığı Eğitimi 15 Kişi
4 Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi 15 Kişi
5 IT Proje Yöneticiliği Eğitimi 15 Kişi

 

6.   Program Başvuru Süreci

Başvurular için internet sitesinde ve aşağıda yer alan Başvuru Formunun doldurulması gerekmektedir.

Başvuru Formu: http://bit.ly/buyp-kayit1

Başvurular için son tarih 30 Ocak 2020.

Soru ve görüşleriniz için: buyp@kaid.com.tr

İletişim No: +90 312 514 73 74

 

 

Başvurunuz tamamlandıktan sonra değerlendirilecek olup tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

7.   Program Ücreti

 

Eğitim Ücret
1 Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Eğitimi 4.000 ₺ + KDV
2 İş Analizi Uzmanlığı Eğitimi 1.000 ₺ + KDV
3 Yazılım Test Uzmanlığı Eğitimi 1.000 ₺ + KDV
4 Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi 2.000 ₺ + KDV
5 IT Proje Yöneticiliği Eğitimi 2.000 ₺ + KDV

8.   Eğitim Sonrası Kariyer Hedefleri

Eğitim sonrası başarı gösteren katılımcılarımız ilgili oldukları sektör dikkate alınarak Uzman Yardımcısı Adayı pozisyonunda iş başı eğitim ve uygulamalara başlayacaktır. 5 ay boyunca iş başı eğitim ve uygulamalara devam eden adaylarımızın başarılı olması durumunda, çalıştıkları sektör dikkate alınarak Uzman Yardımcısı pozisyonunda ekibimize katılacak ve ofisimizde görevlendirilecektir.

Programımızda yer alan eğitimlere katılım sağlanması durumunda ayrıca Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Certified Business Analysis Professional (CBAP), International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Advanced Level, Certified Ethical Hacker (CEH), Offensive Security Certified Professional (OSCP), Project Management Professional (PMP)® ve Certified Ethical in Project Management (CAPM)® sertifikasyon sınavlarına giriş için gereken yetkinlikler sağlanmış olacaktır.

Yazılım Geliştirme Uzmanlığı eğitimi sonrasında ilgili sınava giren ve Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olan katılımcılarımız yazılım firmalarında, özel kurumlar ve kamu kurumlarında yazılım geliştirme pozisyonlarında iş bulabilecek güçlü adaylar olacaklardır.

İş Analizi Uzmanlığı eğitimi sonrasında ilgili sınava giren ve Certified Business Analysis Professional (CBAP) sertifikasına sahip olan katılımcılarımız özel kurumlar, kamu kurumları ve yazılım firmalarında iş analizi pozisyonlarında iş bulabilecek, tüm analiz ve modelleme tekniklerine hakim olacaktır.

Yazılım Test Uzmanlığı eğitimi sonrasında ilgili sınava giren ve International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Advanced Level sertifikasına sahip olan katılımcılarımız özel kurumlar, kamu kurumları ve yazılım firmalarında yazılım test uzmanlığı ve benzeri pozisyonlarda iş bulabilecek güçlü adaylar olacaklardır.

Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi sonrasında ilgili sınava giren ve Certified Ethical Hacker (CEH) ve Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarına sahip olan katılımcılarımız, özel kurumlar, kamu kurumları, yazılım firmaları, siber güvenlik firmaları ve benzeri kurumlarda siber güvenlik uzmanlığı ve benzeri pozisyonlarda iş bulabilecek güçlü adaylar olacaklardır.

IT Proje Yöneticiliği eğitimi sonrasında ilgili sınava giren ve Project Management Professional PMP® veya Certified Associate in Project Management (CAPM)® sertifikasına sahip olan katılımcılarımız proje yönetiminin temellerine baştan sona hakim olarak, özel kurumlar, kamu kurumlarında ve çeşitli sektörlerde çalışmalarını yürüten firmalarda proje yöneticisi ve benzeri pozisyonlarda iş bulabilecek güçlü adaylar olacaklardır.

9.   Sertifikasyon Süreci

Eğitimlerimize %80 oranında devamlılık sağlayan katılımcılarımıza eğitim sonunda Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitimlerin sonunda gerçekleştirilecek başarı sınavlarında %70 ve üzeri başarı oranıyla bitiren katılımcılarımıza ayrıca Başarı Sertifikası da verilecektir.

Program kataloğunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.