Yönetişim, zorlaşan rekabet şartlarında büyüyen organizasyonların daha fazla işi daha verimli yapabilmesi için uyum içerisinde çalışan birimlere sahip olması adına oluşturduğu otonom bir sistem anlamına gelmektedir. Klasik yönetim anlayışından farklı olarak kurallar bütünün uyum içerisinde çalışmasını sağlayacak süreçler yapılandırılarak, personele delegasyon ve sorun anında yöneticilere eskalasyon işletilmesi kolaylaştırılır. Bu eğitimde KAİD olarak, organizasyonlarda bu sistemi yapılandıracak personele ve yöneticilere Yönetişim Sisteminin amacı, faydaları ve nasıl yapılandırılacağı anlatılarak, organizasyonlarında katılımcıların bu çalışmaları uygulaması sağlanmaktadır.

Eğitimlerimizi Ankara’da kendi ofisimizde yapmaktayız, ofisimizdeki sınıfları bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Eğitim Süresi: 3 Gün-21 Saat

Kimler Katılmalı: Değişimin ve Dönüşümün Öncüsü Profesyoneller ve Tüm Düzeyden Yöneticiler