Organizasyonların belirli hedeflerle dönemsel çalışmalarına başlaması, çalışılan dönem içerisinde belirli sürelerle hedeflere yaklaşımın kontrol edilmesi ve kontrol sonucuna göre aksiyon alınması Stratejik Yönetimin ana amacıdır. Stratejik Yönetime başlayan organizasyonların yapacağı analiz ve değerlendirmelerle hedeflerini gerçekleşebilir, ölçülebilir ve tutarlı belirlemesi önemlidir. Belirlenen hedeflerin insan kaynağı, zaman ve maliyet unsurlarıyla planlanması hedeflere ulaşılması için önemlidir. Bu doğrultuda organizasyonların Stratejik Planlarını hazırlaması ve yaptığı tüm faaliyetlerde planı referans alarak çalışmalarını yönlendirmesi önemlidir. Dönem sonlarında da yapılan tüm çalışmalara harcanan kaynaklarla hedeflenen değerlere ne kadar yaklaşıldığının tespit edilerek gerekli iyileştirme noktalarını çıkarabilmek organizasyonun en önemli sürdürülebilir ilerlemesini sağlayacaktır.

Eğitim Süresi: 4 Gün-28 Saat

Kimler Katılmalı: Değişimin ve Dönüşümün Öncüsü Profesyoneller ve Tüm Düzeyden Yöneticiler