Bilgi Teknolojileri Organizasyonunda yürütülmesi gerekli tüm süreçlerin uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar çerçevesinde anlatıldığı bu eğitimde aşağıdaki süreçlerin nasıl işletilmesi gerektiği anlatılmaktadır. Ayrıca eğitimde Bilgi Teknolojileri organizasyon yapısı ve bilgi teknolojileri yönetişim unsurları anlatılmaktadır.

 • Talep Yönetim Süreci
 • Değişiklik Yönetim Süreci
 • Problem Yönetim Süreci
 • Sorun Yönetim Süreci
 • Gereksinim Analizi Süreci
 • Yazılım Geliştirme Süreci
 • Ağ ve Sistem Yönetim Süreci
 • Veritabanı Yönetim Süreci
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci
 • Kimlik Yönetim Süreci
 • Proje Yönetim Süreci

Eğitim Süresi: 2 Gün-14 Saat

Kimler Katılmalı: Tüm IT Profesyonelleri