Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, hibe mekanizması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanları ve yöneticilerinin KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi ulusal ya da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası fon ve hibe sağlayıcılarının desteklerinden en üst seviyede yararlanabilmeleri için uygulama temelli tasarlanmıştır.

Eğitim programı sonunda katılımcıların hibe sağlayıcı kurum ve kuruluşlara proje hazırlama ile proje uygulama süreçlerini yönetme kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim sonunda tüm katılımcılar, bir fikrin geliştirilmesi, bu fikir ile ilgili sorunların ve bu sorunların giderilmesi için doğru çözüm yollarının belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olmaları, fikirlerini hayata geçirirken ihtiyaç duyulan planlama, uygulama ve izleme süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitimler proje ve program hazırlama, uygulama ve yönetme süreçleri ile hibe süreçlerinde aktif görev alan Proje/Program Yöneticileri ile Koordinatörleri, Kalkınma Ajansı ve Hibe Sağlayıcı Bakanlıklarda görevli ve görev almış uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • PCM – Proje Döngüsü Yönetimi Nedir?
 • Proje Nedir?
 • Başarılı Proje Hazırlama Teknikleri
 • Hibe Mekanizması
 • Sorun Ağacı Hazırlama
 • Çözüm Ağacı Hazırlama
 • Risk ve Tehlike Ağacı (Matrisi) Oluşturma
 • Hibe Sağlayıcı Prosedürleri
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Mantıksal Çerçeve Matrisi Oluşturma
 • İş Planı ve Temel Fizibilite Raporları Hazırlama
 • Faaliyet Planları ve Bütçe Oluşturma
 • Maliyetlerin Gerekçelendirmesi ve Uygun Maliyetler
 • Ödemeler, Ödeme Çeşitleri ve Ödeme Talepleri Hazırlama
 • Doğrulama Kaynakları Oluşturma
 • Ön, Ara ve Nihai Rapor Hazırlama
 • Ödeme Prosedürleri
 • Sözleşmeler
 • Sözleşme Değişiklikleri ve Bildirim Mektupları
 • Proje ve Program Düzeyi Performans Göstergeleri Seti Oluşturma
 • Performans Göstergelerinin Takibi
 • İzleme ve Değerlendirme Süreci
 • Etki Analizi Metotları
 • Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS)
 • Kalkınma Ajansları ve AB Uygulamaları
 • Tasarım ve Uygulama Çalışmaları