Taleplere daha hızlı yanıt verebilen yeni dünyada, adımlarınızı Agile(çevik) felsefesine uygun bir şekilde atmanız artık çok daha kolay. Agile yaklaşımlar projenin üretkenliğini, değişikliklere hızlı adaptasyonunu, kaliteyi ve başarı oranını etkileyen bir yaklaşımdır. Buradaki temel amaç verimliliği arttırmaktır. Agile prensiplerini anlamak ve uygulayabilmek, organizasyon adımlarının iteratif aktivitelere uyumunu sağlayabilmek, Scrum temel bilgilerini edinerek ortak dil ve anlayış oluşturmak için bu eğitime dâhil olabilirsiniz. Agile Yaklaşımlar ve Scrum Eğitiminin en büyük katkısı şeffaflık ve esneklik olacaktır.

Üst ve Orta Düzeyde Tüm Yöneticiler, Proje Yöneticileri ve Ekip Koordinatörleri, Yazılım Geliştiricileri, İş Analistleri, Değişimin ve Dönüşümün Öncüsü Profesyoneller ve Tüm Düzeyden Yöneticiler, Agile yaklaşımların temelini ve Scrum’ı öğrenmek isteyen ve PSM sertifika hedefi olan herkesin katılabileceği bu eğitim hakkında detaylı bilgi için lütfen linki tıklayınız.

Üst ve Orta Düzeyde Tüm Yöneticiler, Proje Yöneticileri ve Ekip Koordinatörleri, Yazılım Geliştiricileri, İş Analistleri, Değişimin ve Dönüşümün Öncüsü Profesyoneller ve Tüm Düzeyden Yöneticiler, Agile yaklaşımların temelini ve Scrum’ı öğrenmek isteyen ve PSM sertifika hedefi olan herkesin katılabileceği bu eğitim hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşın.

Eğitim Kapsamı:

 • Agile yaklaşımın kısa tarihçesi
 • Agile Manifesto ve Prensipler
 • Scrum’ın Agile içindeki yeri
 • Scrum değerleri ve prensipleri
 • Scrum’daki roller ve sorumluluklar
 • Ürün Sahibi (Product Owner)
 • Geliştirme Takımı (Development Team)
 • Scrum Master
 • Scrum ekipleri, çalışma şekilleri, kendi kendini yönetebilen, işbirliği yapabilen ekiplerin oluşturulması
 • Ürün Vizyonu
 • Ürün Yol Haritası ve Sürüm (Release) Planlama
 • Product Backlog
 • Kullanıcı Hikayeleri (User Story)
 • Şablon ve Hikaye oluşturma
 • Kabul kriterlerinin belirlenmesi
 • Kullanıcı hikayelerinin küçük parçalara bölünmesi, önceliklendirilmesi
 • DoD – Definition of Done
 • Relatif tahminleme (Planning Poker oyunu ile)
 • Görsel Takip ve İlerleme – Burnup ve Burndown Chart
 • Sprint (Iterasyon) Planlama
 • Product Backlog Yönetimi (Product Backlog Refinement)
 • Günlük Scrum Toplantısı
 • Sprint
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospektif
 • Adaptasyon süresince ortaya çıkabilecek engellerin ortadan kaldırılması ve pratiği
 • PSM-I Sertifika Sınavı Hazırlığı