Nasıl bir çalışma yapılıyor olursa olsun, ne tür bir proje yürütülürse yürütülsün, hedeflere ulaşılması ve başarılı olunması için yapılacak işin analiz edilmesi gerekmektedir. Analiz talep sahibinin ihtiyacının net bir şekilde detaylandırılması ve ihtiyacı karşılayacak ekibin de yapacağı çalışmayı anlaması için gerçekleştirilecek faaliyet serisidir. Bu eğitimde iletişim sorunlarına engel olacak, işin kalitesini sağlayacak süreçler anlatılmaktadır.

Eğitim İçeriği:

İş Analizi ve Süreçleri

 • İş Analizi Süreçleri

Gereksinim Yönetimi

 • Gereksinim Yönetimi
 • Gereksinimlerin Belirlenmesi

Kurumsal Analiz

 • Strateji Analizi
 • İş Modeli (Business Case) Oluşturma
 • Kapsam Belirleme

İş Analizi Planlaması ve Yönetimi

  • Paydaş Analizi
  • Gereksinim Planlama Teknikleri
  • Metodoloji Seçimi

Yazılım Yaşam Döngüsü Sürecinde İş Analizi

  • İş Analizi ve Proje Yönetimi İlişkisi

İş Analizi Yetkinlikleri

  • İletişim Teknikleri
  • Müzakere Yönetimi

 Gereksinim Analizi ve Dokümantasyonu

  • Davranış Modelleri ve UML Teknikleri
   • Fonksiyonel İş Senaryosu (Functional Use Cases)
   • Sistem İş Senaryosu dokümanları (System Use Case)
   • İş Kuralları (Business Rules)
   • UML (Unified Modeling Language)
  • Veri Modelleri
   • Sınıf Diyagramları (Class Diagrams)
   • Öge-İlişki Çizenekleri (Entity Relationship Diagrams)
  • BPMN İş Akışı ve Süreç Geliştirme
  • MS Visio Uygulaması

Eğitim Süresi: 2 Gün (16 Saat)

Kimler Katılmalı: İş Analistleri, Bilgisayar Mühendisleri, Proje Yöneticileri ve Projelerde görev alan tüm profesyoneller