Yazılımlarda kalite, test sürecinin etkinliğine bağlıdır. Diğer bir deyişle yazılımın kalite kontrol süreci, test sürecidir. Bu nedenle Kalite Güvence süreci olarak testin planlanması ve test senaryolarının hazırlanması önemlidir. Profesyonel test teknikleriyle yapılan testler sonucunda, yazılımın sorunsuz çalışması kayıpları en aza indirmektedir. Test yönetiminin genel felsefesi; bir hatayı düzeltmenin maliyeti her zaman önlemenin maliyetinden fazladır, prensibidir. Bu eğitimle, yazılımdaki sorunların nasıl tespit edileceği ve raporlanacağı öğretilmektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Test Nedir?
 • Yazılım Hataları, Hataların Sebepleri ve Sonuçları
 • Test Kapsamının Oluşturulması
 • Testlerin Önceliklendirilmesi
 • Test Senaryolarının (Test Case) Tasarlanması, Yazılması ve Dokümantasyonu
 • Temel Test Süreçleri
 • Farklı Yazılım Geliştirme Süreçlerine Testin Entegrasyonu (Waterfall, Spiral, RAD, Extreme Programming, V-Model, Agile, Scrum vb.)
 • Doğrulama ve Onaylama (Verification and Validation)
 • Test Seviyeleri (Birim, Sistem, Entegrasyon, Kullanıcı Kabul Testleri)
 • Test Çeşitleri (Fonksiyonel, Performans, Yapısal, Onay Testleri)
 • Roller ve Sorumluluklar
 • Test Takımının Organizasyonu
 • Test Ortamının Kurulması (Test Laboratuvarı)
 • Test Stratejisi ve Planının Oluşturulması
 • Test ve Kalite Kontrol
 • Hataların Önceliklendirilmesi ve Raporlanması
 • Kara Kutu Test Teknikleri (Black Box Test Techniques)
 • Denklik Sınıfı Test Tekniği (Equivalence Class Partitioning)
 • Uç Nokta Test Tekniği (Boundary Value Analysis)
 • Karar Tablosu Test Tekniği (Decision Table Testing)
 • Sistem Durumu Test Tekniği (State Transition Testing)
 • İş Senaryosu Test Tekniği (Use Case Testing)
 • Beyaz Kutu Test Tekniği (White Box Test Techniques)
 • Kodun Kontrol Akış Grafiklerine (Control Flow) Çevrilmesi
 • Gözden Geçirme Süreci (Review Process)
 • Kara Kutu Test Tekniğinin Uygulanması
 • Beyaz Kutu Test Tekniğinin Uygulanması
 • Hata Girişi ve Raporlanması
 • Proje Yönetiminde Test Yönetimi
 • Kullanılabilirlik Analizi

Eğitim Süresi: 2 Gün ( 16 Saat)

Kimler Katılmalı: Test Uzmanları, Proje Yöneticileri, Kalite Kontrol Yöneticileri, İş Profesyonelleri, ISTQB Sınavlarına Hazırlananlar